Beveiligingsbedrijven en payroll

Wat maakt payrolling ideaal voor de beveiligingsbranche?

Flexibel werken komt steeds meer voor. Veel werknemers willen het, veel werkgevers bieden het. Tegelijkertijd staan werkgevers hiermee voor nieuwe uitdagingen. Hun administratieve werklast staat onder druk door de vele mutaties die er plaatsvinden onder flexibel personeel. Payrollbedrijven spelen hierop in, omdat ze bedrijven met veel flexibel personeel uitstekend de helpende hand kunnen bieden bij de ingewikkelde en tijdrovende administratieve handelingen. Zo kan payroll uitkomst bieden voor bedrijven in de beveiligingsbranche.

Payrolling voor beveiligers

Als een beveiligingsbedrijf overgaat op payrolling, treden de medewerkers van dit bedrijf officieel in dienst van het payrollbedrijf. Ook nieuwe personeelsleden die het beveiligingsbedrijf aanneemt komen in dienst van het payrollbedrijf. Verder neemt het payrollbedrijf het juridische werkgeverschap van tijdelijke werknemers over door middel van een uitzendovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het payrollbedrijf neemt de administratieve lasten van het beveiligingsbedrijf over en draagt zorg voor de afdrachten en de loonbetaling.

Wie is er nu de baas?

Ook al ligt het juridisch werkgeverschap bij het payrollbedrijf, de werving- en selectieprocedure ligt dan nog altijd bij de beveiliger. Na de selectie wordt de nieuwe medewerker aangemeld bij het payrollbedrijf. Het beveiligingsbedrijf heeft hier dus de verantwoordelijkheid voor het screenen van de sollicitant en de beoordeling of hij gerechtigd is in Nederland te verblijven en betaalde werkzaamheden te verrichten. Ook als een uitzendkracht wordt ingehuurd, is het beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de aansturing en scholing op de werkvloer. In het kort: het beveiligingsbedrijf houdt de touwtjes op de werkvloer stevig in handen. Voor alle administratieve afhandelingen is het payrollbedrijf verantwoordelijk. Ook risico’s, zoals ziekteverzuim van de medewerker en arbeidsongeschiktheid voor de functie, liggen bij het payrollbedrijf. Deze werkgever bepaalt hoe met deze werknemer om te gaan. Wat zijn hierbij de voordelen voor het beveiligingsbedrijf? Het uurloon kan zijn afgestemd op de loontabellen in de cao particuliere beveiliging, maar betaling volgens de payroll-cao is ook mogelijk. In beide gevallen is de totale loonsom lager doordat de sociale premies lager zijn ondanks het feit dat het payrollbedrijf hiervoor een vergoeding rekent.

Meer weten over payrolling in de beveiligingssector?

Zoals hierboven beschreven geeft payrolling bedrijven in de beveiliging meer vrijheid om zich te concentreren op hun core business. Werknemers van het bedrijf merken op de werkvloer weinig tot niets van deze administratieve overgang. Wel ontvangen ze een loonstrook van het payrollbedrijf. Op de werkvloer blijft verder alles bij het oude. Een overstap op payroll kan voor een beveiligingsbedrijf wel een grote stap voorwaarts betekenen als het gaat om meer aandacht voor de dienstverlening naar klanten. Vraag gerust om meer informatie bij een payrollbedrijf bij u in de omgeving.

Ja, ik wil een offerte

  Naam:*

  Aanhef:*

  E-Mail:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Plaats:*

  Opmerking:

  captcha