[nivoslider slug="home"][contact-form-7 id="4" title="offerte"]

De brandschade expert speelt een cruciale rol

Confronterende conclusies na een brand

Uit berichten in de media vernemen we regelmatig over grote branden. Vrijwel altijd ligt een grote brand bij iets dat in of bij een bedrijf mis is gelopen. De oorzaken die naderhand door een brandschade expert worden vastgesteld zijn veelal terug te voeren op een technisch probleem of menselijk falen. Het aanwijzen van de verantwoordelijken is een taak van de rechter. Door het rapport van een goede brandschade expert is het meestal wel mogelijk om een voorlopige conclusie te trekken. In de praktijk betekent dit vooral dat er maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige branden te kunnen voorkomen. In een opmerkelijk hoog aantal gevallen is sprake van een oorzaak die voorkomen had kunnen worden door een betere discipline bij brandpreventie. Heeft u twijfels over de preventieve maatregelen in uw organisatie? Laat een brandschade expert dan de situatie eens bekijken. Een rapportage met heldere op te volgen adviezen van de brandschade expert kan veel ellende door brand voorkomen.

Een brandschade expert onderzoekt ook menselijk falen

Tijdens een onderzoek door een brandschade expert worden niet uitsluitend de technische oorzaken onderzocht. Door nauwkeurig de feiten te analyseren en daar samenhang in aan te brengen is vrijwel altijd herleidbaar welke factoren hebben kunnen leiden tot een brand. Bij de afhandeling van de schade gaat het niet alleen om financiƫle kwesties. Dit zijn slechts afwegingen die bij verzekeringsmaatschappijen worden gemaakt. Veel ingrijpender is het als er slachtoffers bij een brand vallen. Zeker dan is het voor de betrokkenen van belang of er al dan niet sprake is van verwijtbaar handelen. U zult begrijpen dat als een brandschade expert weet aan te tonen dat het niet de persoonlijke schuld van een betrokkene is dat er slachtoffers zijn gevallen, dit een grote opluchting zal betekenen. De schuldvraag is daarom ook een belangrijk aspect waar een opdrachtgever van een brandschade expert zich op zal richten.

De rol van de brandschade expert in een overzicht

De taken die een brandschade expert uitvoert kunnen globaal als volgt worden weergegeven:

 • Uitvoeren onderzoek op de plaats van de brand
 • Uit (laten) voeren van forensisch onderzoek
 • Het horen van getuigen
 • Het uitvoeren van een second opinion onderzoek
 • Opstellen van rapportage met onderzoek conclusies en aanbevelingen

Zelf een brandschade expert inschakelen?

Heeft u op dit moment een goede brandschade expert nodig? Wilt u een aanvullend onderzoek naar aanleiding van een brand? Heeft u bedenkingen over de conclusies uit het eerste onderzoek? Kijk dan eens op de website over de mogelijkheden die een brandschade expert van Qands u kan bieden. U kunt bij Qands overigens ook terecht voor bouwkundige rapporten en preventie-advies.

Ja, ik wil een offerte

  Naam:*

  Aanhef:*

  E-Mail:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Plaats:*

  Opmerking:

  captcha