Beveiligingsbedrijven en payroll

Wat maakt payrolling ideaal voor de beveiligingsbranche?

Flexibel werken komt steeds meer voor. Veel werknemers willen het, veel werkgevers bieden het. Tegelijkertijd staan werkgevers hiermee voor nieuwe uitdagingen. Hun administratieve werklast staat onder druk door de vele mutaties die er plaatsvinden onder flexibel personeel. Payrollbedrijven spelen hierop in, omdat ze bedrijven met veel flexibel personeel uitstekend de helpende hand kunnen bieden bij de ingewikkelde en tijdrovende administratieve handelingen. Zo kan payroll uitkomst bieden voor bedrijven in de beveiligingsbranche.

Payrolling voor beveiligers

Als een beveiligingsbedrijf overgaat op payrolling, treden de medewerkers van dit bedrijf officieel in dienst van het payrollbedrijf. Ook nieuwe personeelsleden die het beveiligingsbedrijf aanneemt komen in dienst van het payrollbedrijf. Verder neemt het payrollbedrijf het juridische werkgeverschap van tijdelijke werknemers over door middel van een uitzendovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het payrollbedrijf neemt de administratieve lasten van het beveiligingsbedrijf over en draagt zorg voor de afdrachten en de loonbetaling.

Wie is er nu de baas?

Ook al ligt het juridisch werkgeverschap bij het payrollbedrijf, de werving- en selectieprocedure ligt dan nog altijd bij de beveiliger. Na de selectie wordt de nieuwe medewerker aangemeld bij het payrollbedrijf. Het beveiligingsbedrijf heeft hier dus de verantwoordelijkheid voor het screenen van de sollicitant en de beoordeling of hij gerechtigd is in Nederland te verblijven en betaalde werkzaamheden te verrichten. Ook als een uitzendkracht wordt ingehuurd, is het beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de aansturing en scholing op de werkvloer. In het kort: het beveiligingsbedrijf houdt de touwtjes op de werkvloer stevig in handen. Voor alle administratieve afhandelingen is het payrollbedrijf verantwoordelijk. Ook risico’s, zoals ziekteverzuim van de medewerker en arbeidsongeschiktheid voor de functie, liggen bij het payrollbedrijf. Deze werkgever bepaalt hoe met deze werknemer om te gaan. Wat zijn hierbij de voordelen voor het beveiligingsbedrijf? Het uurloon kan zijn afgestemd op de loontabellen in de cao particuliere beveiliging, maar betaling volgens de payroll-cao is ook mogelijk. In beide gevallen is de totale loonsom lager doordat de sociale premies lager zijn ondanks het feit dat het payrollbedrijf hiervoor een vergoeding rekent.

Meer weten over payrolling in de beveiligingssector?

Zoals hierboven beschreven geeft payrolling bedrijven in de beveiliging meer vrijheid om zich te concentreren op hun core business. Werknemers van het bedrijf merken op de werkvloer weinig tot niets van deze administratieve overgang. Wel ontvangen ze een loonstrook van het payrollbedrijf. Op de werkvloer blijft verder alles bij het oude. Een overstap op payroll kan voor een beveiligingsbedrijf wel een grote stap voorwaarts betekenen als het gaat om meer aandacht voor de dienstverlening naar klanten. Vraag gerust om meer informatie bij een payrollbedrijf bij u in de omgeving.

Waarom beveiligingsbedrijven kiezen voor payroll

De beveiliging en payroll

Payroll is een vorm van werkgeverschap die zeer populair is in de beveiligingsbranche. En dat is niet voor niets, beveiligingsbedrijven ervaren veel voordelen van payrolling. Bent u benieuwd waarom beveiligingsbedrijven de overstap op payroll durfden te wagen? Lees dan dit blog. Wij onderzochten namelijk de beweegredenen van beveiligingsbedrijven om voor payrolling te kiezen. We gingen daarom langs bij verschillende beveiligingsbedrijven in de regio om hen te ondervragen. Lees snel verder voor de resultaten van ons onderzoek.

De verzorging van de salarisadministratie en bijbehorende risico’s

Een veelgehoorde beweegreden van beveiligingsbedrijven is de flexibiliteit die payrolling met zich meebrengt. Wat houdt die flexibiliteit precies in? De beveiligingsbranche heeft te maken met voortdurend wisselende en flexibele contracten. Veel beveiligingsbedrijven hebben klussen waarvoor tijdelijke beveiligingskrachten nodig zijn. Denk aan de beveiliging van een evenement. Het bijhouden van de uren die de ingehuurde beveiligers werken is een behoorlijke opgave. Daarnaast heeft de beveiliging te maken met een vaak ingewikkelde cao en verschillende loontoeslagen en vergoedingen. Dit brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Wanneer een beveiligingsbedrijf overstapt op payroll, wordt de personeel-, loon- en salarisadministratie verzorgd door het payrollbedrijf. Met de overname van de zorg voor de administratie is het payrollbedrijf ook verantwoordelijk voor de bijbehorende risico’s. Het payrollbedrijf zal dus de kosten betalen wanneer een werknemer onverwacht ziek of arbeidsongeschikt raakt. Dit maakt een beveiligingsbedrijf een stuk flexibeler.

Focussen op de corebusiness van uw bedrijf

Bij een overstap op payroll is een payrollbedrijf verantwoordelijk voor de salarisadministratie en de bijbehorende risico’s. Als beveiligingsbedrijf hoeft u zich niet meer druk te maken over het bijhouden van de gewerkte uren en het uitbetalen van de lonen. U houdt daardoor meer tijd en energie over om u te focussen op de corebusiness van uw bedrijf. Zo kunt u uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Meer zekerheid

Tot slot kwam uit ons onderzoek naar voren dat payrolling meer zekerheid geeft aan beveiligingsbedrijven. Zij komen namelijk nooit meer voor onverwachte kosten te staan. Valt er plotseling een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan neemt het payrollbedrijf de kosten voor zijn rekening. U dient zelf alleen een goede vervanging te regelen voor de klus.

Benader een payrollbureau bij u in de buurt

Uit ons onderzoek blijkt dus dat payrolling veel voordelen te bieden heeft aan bedrijven in de beveiligingsbranche. Heeft u als ondernemer ook interesse gekregen in een overstap op payroll? Of heeft u vragen over de diensten van een payrollbedrijf? Dan kunt u contact opnemen met een payrollbedrijf bij u in de buurt. Zij helpen u graag verder en geven u alle informatie en adviezen die u nodig heeft.

Ja, ik wil een offerte


Naam:*
Aanhef:*
E-Mail:*
Telefoonnummer:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Opmerking:
captcha